Waarde van ondergronds bouwen

De ondergrond kan een belangrijke bijdrage leveren aan een leefbaarder Nederland. In druk stedelijk gebied bijvoorbeeld is er bovengronds vaak te weinig ruimte om projecten in te passen. Daar kan ondergronds bouwen uitkomst bieden.

Ondergronds bouwen wordt vaak geassocieerd met hoge kosten, complexiteit en risico’s. Daartegenover staan de vele baten die kunnen worden gerealiseerd, zoals de betere bereikbaarheid, verbetering van de leefomgevingskwaliteit en meer bovengrondse ruimte voor andere projecten. Soms komen achteraf onverwachte baten naar voren, die in de besluitvorming geen rol hebben gespeeld.

Door een analyse uit te voeren  van maatschappelijke kosten en baten van gerealiseerde ondergrondse projecten (ex post) en een analyse van de besluitvorming en argumenten rondom die projecten (ex post) wordt de feitelijke (meer)waarde van ondergronds ruimtegebruik transparant gemaakt. Met dat doel voor ogen is het Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) in samenwerking met Triple Bridge en andere partijen een project gestart waarbinnen 10 tot 15 gerealiseerde ondergrondprojecten worden geëvalueerd.

De resultaten zullen worden vertaald naar een gesprekskader voor bestuurders om de keuze voor een ondergrondse oplossing beter te kunnen afwegen. Daarnaast zijn de resultaten input voor stedenbouwkundigen (batengericht ontwerpen).

Lidwien Besselink is projectleider van dit onderzoek. Meer informatie over het onderzoeksproject is hier te lezen.