Vervanging infrastructuur

Marcel Hertogh is gasthoofdredacteur van de nieuwsbrief ‘Vervanging Infrastructuur’ van Verkeerskunde.

Marcel: “De vervangingsopgave kent vele gezichten. Veel wegen en kunstwerken komen de komende decennia tegen het einde van hun levensduur. Het is een omvangrijke en kostbare opgave.

Tegelijkertijd zijn er signalen dat de budgetten voor wegbeheerders afnemen.

Is dat bedreigend? Ja, dat is het zeker als we niet tijdig beginnen en onvoldoende middelen alloceren.”

Verder lezen

Lees in Verkeerskunde hoe Marcel en andere geïnterviewden beargumenteren dat de vervangingsopgave ook kansen schept.