Verdienmodellen ondergrond

Subsoil

Het bodemconvenant van het Ministerie van Economische Zaken stelt dat het noodzakelijk is om opbrengsten en risico’s van een grotere bodembenutting in kaart te brengen. Het belang van de ondergrond is beleidsmatig onderkend en verankerd in beleid. De doorvertaling naar concrete uitvoeringsprojecten blijkt echter lastig.

Het gaat hierbij om projecten waarin de ondergrond een belangrijke rol speelt, maar die vaak ontstaan redenerend vanuit maatschappelijke opgaven en waarbij ook bovengrondse ontwikkelingen worden meegenomen. In feite moet het maaiveld weggedacht worden.

In opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant heeft Triple Bridge een onderzoek uitgevoerd naar financierbare business cases voor de ondergrond.