Ultradiepe geothermie

In opdracht van een grote bouwonderneming heeft Triple Bridge een plan van aanpak opgesteld voor de opstartfinanciering van een ultradiep geothermieproject.

De ervaring leert dat creativiteit nodig is om dergelijke projecten in een vroege fase gefinancierd te krijgen, wanneer de business case nog onzeker is en veel technische risico’s nog onvoldoende in kaart zijn gebracht.

In het plan van aanpak stelt Triple Bridge een stappenplan op om tot financiering te komen. Daarnaast worden een aantal financieringsbronnen geadviseerd die in verschillende projectfasen kunnen worden benaderd.