Studie HWBP-projecten

HWBP-project

Het huidige Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), in 2014 van start gegaan, verkeert momenteel in een verkennende fase. Het programma heeft in principe de opgave om maatregelen te treffen aan 731 km afgekeurde primaire waterkeringen en 238 afgekeurde waterkerende kunstwerken. Een groot aantal projecten zal de komende jaren van start gaan met de voorbereidingsfase.

Kosten

Inmiddels is de voorbereidingsfase van de meeste van de projecten uit het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) afgerond. Recent is gebleken dat de omvang van de voorbereidingskosten van een aantal projecten zowel in relatieve zin (ten opzichte van de geraamde realisatiekosten) als in absolute zin groter is dan verwacht. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid om lessen te formuleren ten aanzien van de beheersing van de voorbereidingskosten in zowel het HWBP als de HWBP-2 projecten die nog in de voorbereidingsfase verkeren.

Beheersen

Triple Bridge heeft een studie uitgevoerd naar de maatregelen die gedurende de voorbereidingsfase getroffen kunnen worden om de totale projectkosten te beheersen. Hierbij stond de kosteneffectiviteit gedurende de voorbereidingsfase van werkzaamheden centraal, maar er werd ook aandacht besteed aan eventuele mogelijkheden om kosten gedurende de uitvoering te beheersen.

Jeroen – links

  • Jeroen Rijke

    Specialist Watermanagement
    Jeroen Rijke
    Dr. ir. Jeroen Rijke ondersteunt organisaties in de planvorming en realisatie van duurzame infrastructuur, met name in de water sector. Hij wordt gedreven door... Lees verder