Studie PPS Vlaanderen

Het Vlaams Kenniscentrum PPS heeft Triple Bridge opdracht gegeven een studie uit te voeren naar de stand van zaken van kennis, processen, instrumenten en formats rondom PPS, binnen en buiten Vlaanderen.

De studie zal uitmonden in een voorstel voor verbetering van bestaande instrumenten, processen en formats. Daarnaast zal Triple Bridge een voorstel doen voor het ontwikkelen van eventueel missende kennis.