Keringen WNZ

Hoewel stormvloedkeringen maar weinig ingezet worden, moeten ze op de juiste manier en op het juiste moment gesloten worden. In een stormsituatie is het cruciaal dat kering én team gesteld staan voor deze waterveiligheidstaak. Het stelt eisen aan zowel het beheer en onderhoud van de kering als aan de opleiding, training en kennis van het team.

Rijkswaterstaat-WNZ heeft Triple Bridge gevraagd om te onderzoeken of haar organisatie gesteld staat voor deze taak. RWS-WNZ beheert vier keringen: de Maeslantkering, de Hartelkering, de Hollandse IJsselkering en de Haringvlietsluizen.

Eisen en adviezen

In het onderzoek zijn een aantal specifieke eisen geformuleerd die volgen uit de bijzondere karakteristieken van keringen. Vanwege de cruciale functie, de benodigde specifieke objectkennis, de lange levensduur en de iconische waarde van een kering moet beheer en onderhoud aantoonbaar en risicogestuurd worden gedaan. Bovendien is het noodzakelijk dat de veiligheidscultuur breed gedragen wordt in alle betrokken organisatieonderdelen. Tot slot moeten HRM en kennismanagement afgestemd zijn op de bijbehorende kennisbehoefte.

Nicolien Vrisou van Eck is contactpersoon vanuit Triple Bridge.