Staatssteuntoets

Support to a durable company

Voor het Energiefonds Utrecht heeft Triple Bridge beoordeeld of er bij een financieringsaanvraag van een duurzaam energiebedrijf sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde staatssteun.

Binnen de grens

Voor deze opdracht stelde Ingrid Dolmans-Budé eerst het juridisch kader vast en vervolgens werd door Julia Padberg een financieel model opgezet om te berekenen of het beoogde steunbedrag binnen de de-minimisgrens viel.

Twee scenario’s

Er werden twee scenario’s doorgerekend; een waarin van de kredietfaciliteit niet het volledige bedrag werd opgenomen door de jaren heen en een waarin het volledige gecommitteerde bedrag voor de gehele looptijd werd benut door de onderneming.

In beide gevallen bleek dat het de-minimisplafond niet zou worden overschreden en er dus geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Inmiddels heeft het energiefonds de financiering verstrekt.