Schipholspoortunnel

Schipholtunnel NS ProRail Triple Bridge Brandmelding Rookmelding

Om de bereikbaarheid van Schiphol en daarmee haar concurrentiepositie te verbeteren, én de uitstoot van CO2 te verlagen, heeft de luchthaven de ambitie om het aandeel van het openbaar vervoer in de modal split van en naar Schiphol te verhogen.

Brand- en rookmeldingen

Het spoorsysteem rondom Schiphol presteert echter onvoldoende om deze ambitie te kunnen realiseren. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de brand- en rookmeldingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan in de Schipholspoortunnel.

In dat kader heeft ProRail aan Triple Bridge gevraagd te onderzoeken wat de effectiviteit is van alle verbetermaatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen ten aanzien van het aantal brand- en/of rookmeldingen. Ook heeft Triple Bridge geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om het aantal brand- en rookmeldingen en de gevolgen daarvan op de dienstregeling verder te beperken.

Afname meldingen

De verwachting is dat hiermee in de toekomst het aantal meldingen in de Schipholtunnel zal afnemen en dat na een brand- of rookmelding het opstarten van de dienstregeling kan worden versneld.

Mirjam Cauvern leidde dit onderzoek.