Risico review metro Riyad

Risico review metrobouw Riyad

FAST, een internationaal consortium waar onder andere Strukton in deelneemt, realiseert op dit moment drie metrolijnen in de Saoedische hoofdstad Riyad.
Risicomanagement speelt een essentiële rol in het succesvol uitvoeren van dit project (binnen financiële en planningsvoorwaarden).

Inzicht en bewustzijn

Het geeft inzicht in de belangrijkste factoren die het succes van het project bedreigen dan wel bevorderen. Daarnaast zorgt risicomanagement ervoor dat men zich binnen het project bewust is van de risico’s en erover communiceert. Bovendien kunnen er op basis van risicoanalyses meer afgewogen beslissingen worden genomen en verbeteringen gerealiseerd.

Review

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de opzet en toepassing van het risicomanagement hebben Marcel Hertogh en Nicolien Vrisou van Eck een risico review uitgevoerd bij het consortium. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de in- en externe context van het project en verbeterruimte in de projectorganisatie. De review heeft geresulteerd in het benodigde toekomstbeeld voor risicomanagement en aanknopingspunten om dit te bereiken.