Ringweg Groningen Zuid

Op 18 september 2018 maakten Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort bekend dat zij gezamenlijk een commissie zouden instellen onder leiding van prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh. De commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort het beste om kunnen gaan met problemen waar zij op dit moment tegenaan lopen. Op 20 december 2018 is de rapportage, getiteld Waar een wil is, komt een weg, gepresenteerd door de voorzitter.

De minister heeft 28 maart jl. gerapporteerd aan de Tweede Kamer en aangegeven dat de commissie heeft geconcludeerd dat doorgaan met het project zonder wijzigingen van het contract uitgangspunt is voor de aanbevelingen, omdat er voldoende aanknopingspunten zijn voor verbetering. De commissie deed zeven aanbevelingen om belemmeringen en impasses uit het verleden op te lossen en de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid te verbeteren. Onder leiding van Marcel Hertogh is de afgelopen periode door ARZ en CHP in gezamenlijkheid constructief gewerkt aan de praktische uitwerking van de aanbevelingen. Dit is gebeurd aan de hand van het voorbeeldproject Helperzoomtunnel. Dit heeft ertoe geleid dat de Helperzoomtunnel in de zomer van 2019 kan worden ingeschoven onder het spoor. Op 12 maart 2019 is dit bekend gemaakt aan de omgeving.

Het volledige bericht is te vinden op: Rijksoverheid Ringweg Zuid Artikel

Bron afbeelding: Rijkswaterstaat