Reststoomnet

Op een industrie- en haventerrein in Nederland bevinden zich meerdere bedrijven die behoefte hebben aan stoom. Er zijn daarnaast bedrijven die reststoom vanuit hun bedrijfsproces kunnen leveren. Door het koppelen van deze bedrijven kan de reststoom nuttig worden ingezet waardoor de energie-situatie wordt verduurzaamd en geoptimaliseerd.

ESCo nodig

Alle betrokken ondernemingen zien graag een stoomnet tot stand komen. Ze stellen daarbij wel als voorwaarde dat ze zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten. De stoomafname en -levering moet dan ook op een zodanige wijze worden georganiseerd dat de beschikbaarheid ervan kan worden gegarandeerd. Om het project te laten slagen is daarom door een externe partij een Energy Services Company (“ESCo”) opgezet die de inkoop en doorgave van de reststoom ter hand gaat nemen.

Schaken op meerdere borden

Voor de totstandkoming van deze ESCo is het onder meer cruciaal dat de benodigde stoomleidinginfrastructuur wordt aangelegd en dat het functioneren daarvan na ingebruikname wordt gegarandeerd. Daarnaast moet de financiering van de Esco worden geregeld, moet de business case wordt uitgewerkt en gemodelleerd, moeten de contractuele arrangementen met alle betrokken partijen tot stand worden gebracht, en alle benodigde vergunningen en toestemmingen worden verkregen. Door de veelheid aan taken is het opzetten van een Esco een complexe aangelegenheid, die “schaken op een aantal borden tegelijk” vergt.

Emile Peters heeft opdracht gekregen deze ESCo op te zetten, en daarmee een blauwdruk te leveren voor soortgelijke projecten in de toekomst.

Emile – links

  • Emile Peters

    Partner
    emile peters
    Mr. Emile Peters is fiscaal jurist en heeft een ruime internationale en nationale ervaring in de private sector. Emile is de laatste 12 jaar... Lees verder