Playing with Complexity

Management and Organisation of Large Infrastructure Projects, door Marcel Hertogh en Eddy Westerveld, proefschrift, 2010.

Het realiseren van grote infrastructurele projecten is een complexe opgave, die niet zelden leidt tot kostenoverschrijdingen, vertragingen en ontevredenheid bij stakeholders. Het proefschrift geeft een beschrijving van de totstandkoming van 6 grote projecten: Betuweroute, HSL-Zuid, Gotthard Tunnel, Lötschberg Tunnel, Rijksweg 73-Zuid en West Coast Mainline.

Het geeft inzicht in de complexiteit van grote projecten: een praktische en een theoretische benadering. Daarnaast beschrijven de auteurs verschillende management aanpakken. Gebaseerd op hun research bevelen ze ‘dynamisch management’ aan.

Download PDF: ‘Playing with Complexity’.
(Rechts klikken en ‘opslaan als’)