Projectmanagement zonne-installatie

solar installation

Op de daken en het parkeerdek van het voormalig kantoor van het Centraal Bureau voor Statistiek in Heerlen komen zonnepanelen. Rooftop Energy en Walas Projects gaan dit gezamenlijk realiseren. Eind 2016 zullen de zonnepanelen op de daken energie produceren. In de loop van 2017 zal de zonne-installatie boven het parkeerdek gereed zijn.

Het parkeerdek wordt daarnaast uitgerust met een waterbassin waar regenwater in opgevangen en hergebruikt zal worden. Vervanging van de huidige verlichting door LED-lampen en een groene inrichting van de ruimte zorgen voor verdere verduurzaming van het parkeerdek. Tot slot komen er elektrische oplaadpunten voor zowel auto als fiets om duurzame mobiliteit te bevorderen.

Een deel van het kantorencomplex, tegenwoordig Carbon6 geheten, is een rijksmonument.

Elizabet de Graaf verzorgt het projectmanagement voor de voorbereiding van de realisatie van de zonne-installatie en bijbehorende werken.