Conceptontwikkeling

Vaak zijn er goede ideeën om initiatieven tot stand te brengen, maar ontbreekt de katalysator om snel praktische stappen te zetten. Triple Bridge neemt graag die regierol op zich, verbindt techniek en ambities en denkt mee over de financiering. Zelf ontwikkelen we ook concepten, zoals 100%-zonnestroom-leverancier Rooftop Energy. Een greep uit onze activiteiten:

ZonZoektSchool

Energy Service Company (ESCo) Rooftop Energy helpt samen met St. Natuur en Milieu scholen aan zonnepanelen. Natuur en Milieu is e Lees verder

Amsterdams Klimaat & Energiefonds

Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds is een revolverend fonds ter grootte van € 45 miljoen. Het fonds financiert project Lees verder

Verdienmodellen ondergrond

Het bodemconvenant van het Ministerie van Economische Zaken stelt dat het noodzakelijk is om opbrengsten en risico’s van een gro Lees verder

Proeftuin Water Zwolle

De Regio Zwolle staat de komende decennia voor flinke opgaven in het watersysteem. Niet voor niets is de IJssel–Vechtdelta een & Lees verder

DBFMO-projecten

Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO) is een vorm van publiek-private samenwerking die het Rijk sinds 1998 toepast b Lees verder

Netlipse kennisnetwerk

Netlipse is een netwerk voor kennisuitwisseling over infrastructuur in Europa. Het is in 2003 geïnitieerd door onder andere Mirja Lees verder

T-shaped professional

De groeiende stroom aan meer integrale projecten maakt het noodzakelijk dat de technische opleidingen steeds breder worden. De maa Lees verder

Rotterdamsebaan

Hét voorbeeld voor duurzame infrastructuur moet de Rotterdamsebaan worden. Om dit te realiseren, zijn de criteria voor duurzaamhe Lees verder