Advieswerkzaamheden

Triple Bridge biedt adviesdiensten op het gebied van infrastructuur, energie en water & ondergrond. We geven organisatieadvies, advies in de vorm van asset- of risicomanagement en vervullen een adviserende rol bij herstructureringen en financieringsvraagstukken. Een greep uit onze activiteiten:

Schipholspoortunnel

Om de bereikbaarheid van Schiphol en daarmee haar concurrentiepositie te verbeteren, én de uitstoot van CO2 te verlagen, heeft de Lees verder

Risico review metro Riyad

FAST, een internationaal consortium waar onder andere Strukton in deelneemt, realiseert op dit moment drie metrolijnen in de Saoed Lees verder

Getijdenenergie Brouwersdam

Om de waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren wil men een doorlaat maken in de Brouwersdam. Rijkswaterstaat, de provincies Lees verder

Studie HWBP-projecten

Het huidige Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), in 2014 van start gegaan, verkeert momenteel in een verkennende fase. Het progr Lees verder

Flevolandse ondergrond

Met de Nota Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond 2013-2017 heeft de provincie Flevoland haar visie vastgelegd op duurzaa Lees verder

PPS Vlaanderen

In opdracht van het Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking (PPS) heeft Triple Bridge een studie uitgevoerd naar het inf Lees verder

Investeringsadvies

Triple Bridge heeft een Nederlands energiefonds geadviseerd over de beoogde financiering van een startende duurzame onderneming. Lees verder

Adaptief deltamanagement

Het Deltaprogramma werkt in Nederland aan het verbeteren van de hoogwaterbescherming en zoetwatervoorziening. Er zijn verschille Lees verder