Evaluatie Sluiskiltunnel

Tijdens een symposium zijn dinsdag 23 juni 2015 kennis en ervaring over de bouw van de Sluiskiltunnel gepresenteerd. Een maand ervoor ging de tunnel open: ruim vijf weken eerder dan oorspronkelijk gepland. Ook is het project (ruim) binnen budget gerealiseerd.

Volgens de bouwers, BV Kanaalkruising Sluiskil en BAM-TBI (CBT) is dat geen toeval, maar lagen daar strategische keuzes en vernieuwende concepten aan ten grondslag, zoals onafhankelijk opdrachtgeverschap, goed samenwerken en oplossingen voor veiligheid en kwaliteit. Losse elementen die in samenhang leidden tot het gewenste resultaat.

Tijdens een rondetafelgesprek onder leiding van Marcel Hertogh werden deze ervaringen besproken. Aan het einde van het symposium reikte Marcel de publicatie Evaluatie Sluiskiltunnel uit.