PPS Vlaanderen

Vlaams Kenniscentrum PPS

In opdracht van het Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking (PPS) heeft Triple Bridge een studie uitgevoerd naar het infrastructuur-investeringsbeleid in Vlaanderen.
Een expertgroep bestaande uit deskundigen fungeerde als sparringpartner voor het onderzoeksteam.

Inzicht

Het onderzoeksteam heeft de aanwezige instrumenten in alle processtappen geanalyseerd en daarmee het proces van publieke infrastructuurinvesteringen in Vlaanderen in beeld gebracht. Hierdoor is inzicht ontstaan in de huidige kennis en expertise op het gebied van het realiseren van grote infrastructurele projecten in Vlaanderen. Daarnaast zijn de best practices en knelpunten die specifiek voor Vlaanderen gelden, goed in beeld gekomen.

Geconstateerd is dat er veel instrumenten zijn ontwikkeld om projecten in Vlaanderen tot stand te brengen. Door meer aandacht te schenken aan geleerde lessen en door kennisdeling tussen verschillende sectoren, zou het instrumentarium kunnen worden opgeschaald naar een algemeen geijkte leidraad voor het realiseren van projecten.

Internationale voorbeelden

Het onderzoeksteam heeft een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van missende kennis, instrumenten en processen. Met internationale voorbeelden van best practices heeft Triple Bridge aangegeven in welke richting de ontwikkeling van instrumenten gezocht kan worden.

Neemt u contact op met Mirjam Cauvern voor meer informatie over dit onderzoek.