Participant COB

Sinds kort is Triple Bridge participant van het COB, het Centrum Ondergronds Bouwen. Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over ondergronds ruimtegebruik.

Het COB werkt op vier vakgebieden: Tunnels en Bouwputten, Kabels en Leidingen, Veiligheid en Veiligheidsbeleving en Ordening en Ondergrond.

Er zijn zo’n vijftig partijen verbonden aan het COB: onder andere ingenieursbureaus, bouwbedrijven, overheden en kennisinstituten.

Lidwien Besselink zal in opdracht van het COB leiding gaan geven aan een werkpakket van het KIBO-project.