Opportunity framing

Opportunity framing Marcel Hertogh, Jeroen Rijke en Hans Bakker.

‘Opportunity framing’ is een aanpak waarbij de scope van projecten opnieuw wordt gedefinieerd om de kans op projectsucces te vergroten. De benadering leidt tot extra maatschappelijke waarde van infrastructuurprojecten. Het is echter niet altijd eenvoudig om opportunity framing toe te passen.

Veel voorkomende issues zijn:

  • Bij te vroeg aansturen van projecten op specifieke opties worden – mogelijk betere – alternatieven buitengesloten;
  • De windows of opportunity voor het op effectieve wijze toevoegen van scope aan lopende projecten zijn relatief klein; en
  • Leiderschap en gedeeld commitment zijn noodzakelijk om de scope van projecten aan te passen.

Om kansen voor extra maatschappelijke waarde te verzilveren met opportunity framing, wordt een gebiedsgerichte aanpak geadviseerd die past bij de context van de omgeving. Het is van belang dat die aanpak is gebaseerd op een gedeelde ambitie van de betrokken partijen.

Lees hier het in COSTandVALUE gepubliceerde artikel van prof. dr. ir. Marcel Hertogh, dr. ir. Jeroen Rijke en prof. dr. Hans Bakker.