Nieuw convenant bodem en ondergrond

Een historische mijlpaal is in zicht: rond 2020 zijn er geen locaties meer waar bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico’s zorgt. Met die intentie is op 17 maart het nieuwe bodemconvenant getekend.

In het convenant staan afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de uitvoering van het bodembeleid. Het Rijk heeft er in totaal 610 miljoen euro voor uitgetrokken.

Lees hier meer over het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 of neem contact op met Lidwien Besselink voor meer informatie.