Missie & visie

Opgaven worden steeds integraler en daarmee complexer. Triple Bridge gelooft dat door het verbinden van vraagstukken en door bruggen te slaan tussen werkvelden er innovatieve en duurzame oplossingen mogelijk zijn waarmee veel winst kan worden behaald.

Publiek, privaat én wetenschap trekken samen op

Wij willen eraan bijdragen dat publiek, privaat en kennisinstellingen bij complexe vraagstukken steeds meer naast en met elkaar optrekken. Onze focus ligt daarbij op de werkvelden infrastructuur, duurzame energie en water & ondergrond.

T-shaped professionals

Triple Bridge overziet het veld met professionals en kan ze bij elkaar brengen. T-shaped professionals hebben onze voorkeur. Dat zijn professionals met een specialisme (het verticale stokje van de T) die zich kunnen verplaatsen in andere disciplines (de horizontale balk van de T).

Op doortastende wijze zorgen wij voor realisatie van een doel binnen de kaders van het project.