Mijn Stad in Beweging

Op 11 mei vond het symposium Mijn Stad in Beweging plaats. Het symposium is georganiseerd vanuit het programma Slimme en Gezonde Stad van het Ministerie van I&M.

Zes pilotsteden

Binnen dit programma voeren zes pilotsteden elk vanuit hun eigen behoefte pilots uit die de leefbaarheid van de stad ten goede komen. Naast Schiedam zijn Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Nijmegen aangesloten.

Lidwien Besselink heeft tijdens het symposium een presentatie gehouden over de maatschappelijke en economische waarde van ondergronds bouwen. In opdracht van het COB co├Ârdineert zij het project Waarde van ondergronds bouwen.