Michiel de Ruijtertunnel geopend

Michiel de Ruijtertunnel

De Michiel de Ruijtertunnel, aan de IJ-zijde van station Amsterdam Centraal, is op 13 juli 2015 opengegaan. De nieuwe vierbaans tunnel loopt onder het busstation door, parallel aan het IJ.

Door de Michiel de Ruijtertunnel is de kade achter Amsterdam Centraal autovrij. Fietsers en voetgangers aan de IJ-zijde krijgen straks, na een volledige herinrichting, veel meer ruimte. De autotunnel zorgt ook voor een verbetering van de verkeersdoorstroming.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, optredend namens het bevoegd gezag, heeft Triple Bridge gevraagd om onder meer het veiligheidsbeheerplan (VBP) van de Michiel de Ruijtertunnel te beoordelen. Mirjam Cauvern heeft deze opdracht uitgevoerd, in samenwerking met Witteveen+Bos.