Markten

Een efficiënte infrastructuur is essentieel voor de Nederlandse economie. Hetzelfde geldt voor energie want zonder energie staat alles stil. Klimaatverandering en druk op de schaarse ruimte vragen een andere kijk op waterbeheer. Daarnaast moeten activiteiten in de ondergrondse ruimte beter op elkaar worden afgestemd. Op al deze terreinen zijn wij deskundig, ervaren en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Infrastructuur

Kostenbeheersing en looptijd in nieuwe grote infrastructurele projecten vergen veel aandacht. Gaat het om onderhoud, dan is de afw Lees verder

Duurzame energie

Triple Bridge is actief op alle onderdelen van de Trias Energetica. Wij realiseren projecten in groene energie en milieuvriendelij Lees verder

Water & Ondergrond

Hoogwaterbescherming en watervoorziening zijn een steeds grotere uitdaging voor Nederland. Samenwerking tussen stakeholders is cru Lees verder