Water & ondergrond

Hoogwaterbescherming en watervoorziening zijn een steeds grotere uitdaging voor Nederland. Samenwerking tussen stakeholders is cruciaal. Dat geldt ook bij het vinden van innovatieve oplossingen voor ondergrondprojecten. Triple Bridge heeft de technisch inhoudelijke kennis, ervaring en het netwerk om dergelijke projecten effectief te realiseren. Hier zijn we mee bezig:

Getijdenenergie

Om de waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren wil men een doorlaat maken in de Brouwersdam. Rijkswaterstaat, de provincies Lees verder

Proeftuin Water Zwolle

De Regio Zwolle staat de komende decennia voor flinke opgaven in het watersysteem. Niet voor niets is de IJssel–Vechtdelta een & Lees verder

Bodemsanering

In 2006 is de provincie Overijssel begonnen met de bodemsanering van het terrein op de voormalige asfaltfabriek Olasfa, in de uite Lees verder

Eiland van Dordrecht

De bescherming van het Eiland van Dordrecht tegen overstromingen vraagt bijzondere aandacht vanwege de samenloop van zee- en rivie Lees verder

Flevolandse ondergrond

Met de Nota Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond 2013-2017 heeft de provincie Flevoland haar visie vastgelegd op duurzaa Lees verder

Adaptief deltamanagement

Het Deltaprogramma werkt in Nederland aan het verbeteren van de hoogwaterbescherming en zoetwatervoorziening. Er zijn verschille Lees verder

Verdienmodellen ondergrond

Het bodemconvenant van het Ministerie van Economische Zaken stelt dat het noodzakelijk is om opbrengsten en risico’s van een gro Lees verder

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Vismigratierivier (VMR) heeft tot doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen vormt, te verzachten. He Lees verder