Managing Large Infrastructure Projects

‘Research on Best Practices and Lessons Learnt in Large Infrastructure Projects in Europe’, door Marcel Hertogh, Stuart Baker, Pau Lian Staal en Eddy Westerveld, 2008.

Europa heeft een ambitieus programma van infrastructuur. De Europese Commissie heeft 30 transnationale assen geïdentificeerd, die de gehele E.U. doorkruisen. De totale investering om het netwerk te completeren in 2020 bedraagt € 600 miljard (raming 2005).

De realisatie van infrastructurele projecten kenmerkt zich echter door kostenoverschrijdingen en vertragingen. Hoe deze projecten te organiseren? Het Netlipse programma heeft 15 projecten onderzocht in Europa (rail, weg en water). Hieruit zijn in het onderzoek algemene aanbevelingen opgesteld, alsmede ‘best practises’ en ‘lessons learnt’ geclusterd naar 8 essentiële thema’s.

Download PDF: ‘Managing Large Infrastructure Projects’.
(Rechts klikken en ‘opslaan als’)