Maeslantkering

Om het ICT besturingssysteem van de Maeslantkering aantoonbaar betrouwbaar te maken, is in 2016 gestart met het herontwerp van de besturingssoftware. De herijking op de projectaanpak van RWS voor de vervanging van het besturingssysteem is onlangs getoetst door de onafhankelijke Adviescommissie Stormvloedkeringen, bestaande uit de professoren Marcel Hertogh, Han Vrijling en Kees Stuurman. De Adviescommissie onderschrijft deze aanpak, geeft de minister aan in een brief naar de Tweede Kamer.

Meer informatie is te downloaden via onderstaande link: Maeslantkering