Investeringsadvies

Support to a durable company

Triple Bridge heeft een Nederlands energiefonds geadviseerd over de beoogde financiering van een startende duurzame onderneming.

Voor deze opdracht voerde Triple Bridge een beknopte due diligence uit op de onderneming, zette een waarderingsmodel op en adviseerde over de meest geschikte financieringsstructuur en -voorwaarden.

Op basis van vijf geïdentificeerde randvoorwaarden werd uiteindelijk een combinatie van twee verschillende financieringsinstrumenten aanbevolen die de gewenste risico-rendementsverhouding en flexibiliteit bieden.

Inmiddels heeft de investeringscommissie van het fonds voorlopige goedkeuring gegeven aan de financiering en voorgestelde transactiestructuur. Triple Bridge werkt samen met het energiefonds en de onderneming een concept term-sheet uit.