Infrastructuur toekomstbestendig vervangen

BNA Beste gebouw van het jaar 2016

“Veel infrastructuur is aan het einde van haar levensduur. We staan in Nederland voor een grote vervangingsopgave”, aldus Marcel Hertogh, managing partner van Triple Bridge, hoogleraar aan de TU Delft en topadviseur bij Rijkswaterstaat. “Wordt het slopen, in stand houden of vernieuwen? Belangrijkste vraag daarbij is: Waaraan moet onze toekomstige infrastructuur voldoen en welke eisen stellen we?”

Duurzaamheid

Naast de vertrouwde prestatie-eisen wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Maar wat is duurzaamheid precies? Marcel: “Duurzaamheid wordt vaak verengd tot twee elementen: energieneutraal en circulair bouwen, dus slim omgaan met energie en met grondstoffen en materialen. Dat zijn de harde factoren van duurzaamheid. Heel belangrijk. Maar feitelijk gaat het over het geheel van people, planet, profit. Dus ook over de omgeving en de mensen die betrokken zijn bij een project. Genieten de mensen bijvoorbeeld van een tunnel of een brug?”

Verder lezen

Lees in Lichtkogel 2016-2 hoe Marcel beargumenteert dat adaptief ontwerpen – ruimte inbouwen voor toekomstige aanpassingen – van groot belang is.