Getijdenenergie

Brouwersdam

Om de waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren wil men een doorlaat maken in de Brouwersdam. Rijkswaterstaat, de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland verkennen hierbij de mogelijkheid voor het opwekken van getijdenenergie.

Verschillende varianten

Hiertoe is door het Projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam een Joint Fact Finding proces met verschillende marktpartijen doorlopen. Zij hebben verschillende varianten aangedragen voor de getijdencentrale.

Risico’s

Nicolien Vrisou van Eck heeft in samenwerking met Horvat & Partners de risico’s van de verschillende varianten in beeld gebracht. Vervolgens heeft ze die risico’s vertaald in een bandbreedte rondom de resultaten van de bijbehorende business cases. Met het hiermee verkregen inzicht zijn de te maken afwegingen vereenvoudigd en inzichtelijk gemaakt.

Alle resultaten, inzichten en onderzoeken met betrekking tot het project Getijdencentrale Brouwersdam zijn gebundeld in een rapport hier te lezen.