Evaluatie Zuidasdok

20 juni 2017 heeft het symposium plaatsgevonden ‘Alleen doen is geen optie’ van Neerlands Diep. Onderdeel van het symposium was de evaluatie van de aanbesteding van Zuidasdok. De focus van deze evaluatie lag op de aanbestedingsfase van aankondiging tot gunning, met aandacht voor de vooraf gemaakte keuzes’, met die opdracht gingen Marcel Hertogh en Mirjam Cauvern aan de slag. Marcel Hertogh presenteerde de bevindingen en sloot af met enkele dilemma’s.

Een verslag van het symposium, vindt u op de website van Neerlands Diep: Neerlandsdiep evaluatie Zuidasdok