Elizabet de Graaf
(Adviseur)

Elizabet de Graaf

Drs. Elizabet de Graaf is een ervaren projectleider in de infrastructuursector. Binnen dit vakgebied richt zij zich met name op stroomlijning van besluitvormingsprocessen.

Grote infrastructuurprojecten kenmerken zich door een veelheid aan betrokken partijen. Vaak ontdekken partijen gaandeweg op welke wijze een project vorm krijgt: hier ontstaan vraagstukken die van grote invloed kunnen zijn op het draagvlak voor het project. Tegelijkertijd staat dit continue ontwikkelproces vaak in contrast met de vroegtijdige wens tot zekerheid rond scope en budget. Elizabet draagt op verbindende wijze bij aan het in balans brengen van deze factoren, zodat gedragen besluitvorming plaats kan vinden.

Bij de provincie Groningen heeft Elizabet ruime ervaring opgedaan in het leiden van spoorprojecten gedurende de planuitwerkingsfase, hierin samenwerkend met vele partijen.

Elizabet houdt zich bij Triple Bridge bezig met advies- en interimwerkzaamheden.
Daarnaast werkt ze aan een promotieonderzoek (TU Delft/UU), waarin ze zoekt naar de rol van de projectleider in grote infrastructuurprojecten.

Envelope.de.graaf@triple-bridge.nl

Linkedin logoLinkedIn profiel Elizabet de Graaf