Elizabet de Graaf gestart bij Triple Bridge

Elizabet de Graaf

Per 1 oktober is Elizabet de Graaf gestart bij Triple Bridge.

Elizabet is een ervaren projectleider in de infrastructuursector. Bij de provincie Groningen heeft ze ruime ervaring opgedaan in het leiden van spoorprojecten gedurende de planuitwerkingsfase, hierin samenwerkend met vele partijen.

Sinds 2013 werkt ze aan een promotieonderzoek (TU Delft/UU), waarin ze zoekt naar de rol van de projectleider in grote infrastructuurprojecten.

Elizabet zal zich bij Triple Bridge bezighouden met advies- en interimwerkzaamheden.