Eiland van Dordrecht

Island of Dordrecht

De bescherming van het Eiland van Dordrecht tegen overstromingen vraagt bijzondere aandacht vanwege de samenloop van zee- en rivierinvloed. Bij een overstroming is er bovendien een risico op grote groepen slachtoffers doordat preventieve evacuatie beperkt mogelijk is.

Veiligheidsopgave invullen

Als vervolg op het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden is een MIRT-onderzoek uitgevoerd naar de concrete invulling van de veiligheidsopgave voor het Eiland van Dordrecht. Het onderzoek is gericht op mogelijkheden om overstromingsrisico’s te beperken en de ruimtelijke kwaliteit te vergroten via meerlaagsveiligheid. Daarbij zijn kansen in beeld gebracht voor het koppelen van maatregelen voor meerlaagsveiligheid met investeringen, in bijvoorbeeld infrastructuur en natuurontwikkeling, om meerwaarde voor het gebied te creëren.

Meekoppelkansen concretiseren

Om de kansen voor het realiseren van meerwaarde voor het Eiland van Dordrecht te benutten, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de te nemen stappen om de meekoppelkansen te concretiseren. In opdracht van de gemeente Dordrecht assisteerde Jeroen Rijke bij het inzichtelijk maken van die benodigde stappen.