Een nieuw handelingsperspectief voor duurzame mobiliteit

Deel 1 in de serie ‘Duurzame Mobiliteit in Stad en Regio’, Gerard Alink (programma), Daan van Egeraat (Themaleider Zelfsturing/ Demand Management) en Marcel Hertogh (Themaleider Bestuurlijke Processen), Transumo, 2009. 

Ons mobiliteitssysteem vormt de neerslag van een wisselwerking tussen beleid en allerlei maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Dit maakt de weg naar een duurzaam mobiliteitssysteem uiterst complex. In dit paper worden een tweetal invalshoeken behandeld die binnen Transumo (TRANsition to SUstainable Mobility) als thema waren gedefinieerd: ‘Bestuurlijke Processen’ en ‘Zelfsturing/Demand Management’.

Samenwerken is het toverwoord. Door alle belanghebbenden bijeen te brengen en hen gezamenlijk aan oplossingen te laten werken worden problemen bespreekbaar en oplossingen uiteindelijk breed gedragen. Deze paper beschrijft de visie die hieraan ten grondslag ligt en de aanpak aan de hand van enkele voorbeelden. Tevens geeft het conclusies en aanbevelingen die een inspiratie bieden voor lokale overheden hoe in de toekomst met verkeer- en vervoerproblemen en aanpassingen van de infrastructuur om te gaan.

Download PDF: ‘Een nieuw handelingsperspectief voor duurzame mobiliteit’.
(Rechts klikken en ‘opslaan als’)