Samenwerken aan maatwerk

Hoogwaterbescherming voor de vier miljoen bewoners van het rivierengebied. Dat is waar het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier aan werkt. Een uniek programma, want het rivierengebied wordt niet alleen veiliger gemaakt, het biedt tegelijkertijd kansen voor ruimtelijke ontwikkeling. Een ingrijpend programma ook, want zo’n 150 woningen en 40 bedrijven moeten ijken om ruimte te maken voor de rivier.

Dit vraagt om zorgvuldige keuzes en zoveel mogelijk draagvlak van de omgeving. Daarom werken Rijk en regio binnen Ruimte voor de Rivier intensief samen om goede oplossingen te bedenken. Met als resultaat betere plannen en minder kans op vertraging. Die vernieuwende aanpak wérkt. De planfase is afgerond en het gros van de projecten zit in de uitvoeringsfase. De meeste projecten zullen in 2015 klaar zijn.

Download PDF: ‘De organisatie van Ruimte voor de rivier’
(Rechts klikken en ‘opslaan als’)