DBFMO-projecten

DBFMO-projects

Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO) is een vorm van publiek-private samenwerking die het Rijk sinds 1998 toepast bij gebouwen en infrastructuur. Bij deze projecten draagt het Rijk de realisatie en exploitatie van een bouwproject op aan één private opdrachtnemer. Deze partij dient ook de financiering van het project te verzorgen. Het Rijk betaalt de opdrachtnemer alleen voor geleverde prestaties een vergoeding. Het zijn langdurige contracten, die een looptijd tot 30 jaar kunnen hebben.

Aanbevelingen

De Rekenkamer heeft in 2013 onderzoek gedaan naar het functioneren van DBFMO-contracten. De belangrijkste aanbevelingen zijn om het contractmanagement bij DBFMO steviger te positioneren. Rijkswaterstaat inventariseert de ‘best practices’ om te komen tot meer standaard contractbeheersingsprocessen zoals in het verleden het inkoop- en aanbestedingsproces gestandaardiseerd is.

Meedenken?

Het werken met DBFMO-contracten leidt tot een nieuwe rolverdeling en betekent ook voor aannemers een nieuwe werkwijze. Vanuit Triple Bridge willen we onderzoeken hoe het werken via DBFMO-contracten in de praktijk kan worden verbeterd. Wilt u meedenken? Neem dan contact op met Mirjam Cauvern.