Bodemsanering

The former Olasfa factory

In 2006 is de provincie Overijssel begonnen met de bodemsanering van het terrein op de voormalige asfaltfabriek Olasfa, in de uiterwaard van de IJssel bij Olst. In de bodem zitten teer- en olieachtige stoffen, die zijn achtergebleven na het beëindigen in 1983 van de fabricage van dakasfalt en teerproducten door het toenmalige bedrijf, de Olster Asfalt Fabriek (OlAsFA).

Vruchten plukken

De ernstige grondwaterverontreiniging die is ontstaan, heeft een negatieve invloed op de ecologie in de IJssel. De provincie Overijssel voert de sanering uit mede namens het ministerie van I&M en Rijkswaterstaat om te zorgen dat de verspreiding van verontreiniging wordt gestopt. En om te voorkomen dat toekomstige generaties ‘de vruchten plukken’ van hun voorouders.

Saneren met stoom

Bij dit saneringsproject wordt gebruikgemaakt van duurzame saneringstechnieken zoals het gebruik van stoom afkomstig van de overproductie van een naastgelegen fabriek. Na vele problemen met deze innovatieve techniek, lijkt momenteel het systeem naar behoren te functioneren.

Overlast

Naast de saneringstechnische complexiteit speelt ook omgevingsmanagement een belangrijke rol. Door de lange duur van de sanering en de overlast is het draagvlak voor de sanering in de omgeving verminderd. De komende tijd zal met tact en besluitvaardigheid veel aandacht naar de omgeving gaan.

Triple Bridge partner Hans Moll is als projectmanager betrokken bij het Olasfa project.