Bestuurlijke allianties werken

allianties

Allianties tussen overheidsorganisaties zijn meer en meer in opkomst als reactie op breder wordende maatschappelijke opgaven waarbij diverse partijen betrokken zijn. Men beseft dat alleen door nauwe samenwerking deze opgaven naar tevredenheid kunnen worden aangepakt en zo maximale waarde kan worden gegenereerd.

In het artikel De bestuurlijke alliantie als middel voor maatschappelijke waardecreatie beschrijven Marcel Hertogh, Jeroen Rijke en Age Frank Beuving de ervaringen van de bestuurlijke allianties voor de projecten Traverse Harlingen en Knooppunt Joure. Resumerend kan gesteld worden dat de allianties werken.