Amsterdams Klimaat & Energiefonds

Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds is een revolverend fonds ter grootte van € 45 miljoen. Het fonds financiert projecten die een aantoonbaar significante CO2-reductie teweegbrengen.

Rendementseis

Ondernemingen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency in Amsterdam kunnen een investeringsbijdrage krijgen. Bij de selectie van projecten hanteert het fonds een marktconforme financiële rendementseis om de continuïteit van het fonds te waarborgen.

Amsterdam grootste investeerder

De grootste investeerder in het fonds is de gemeente Amsterdam. In het kader van de Energiestrategie Amsterdam 2040 heeft de gemeente een deel van de opbrengst van de verkoop van Nuon-aandelen bestemd voor investering in duurzame energieprojecten.

Overzicht projecten

Het allereerste project waarin het AKEF heeft geïnvesteerd, zijn 4.200 PV-panelen op het dak van de Amsterdamse Arena. Een overzicht van de projecten waarin het AKEF heeft geïnvesteerd, is te vinden in het jaarverslag.

Raymond Steenvoorden, managing partner van Triple Bridge, is een van de investeringsmanagers van het fonds.

Raymond – links

  • Raymond Steenvoorden

    Managing Partner
    Raymond Steenvoorden RA is managing partner van Triple Bridge. Raymond beschikt over internationale en nationale ervaring op bestuurlijk niveau in de private sector. Hij is ruim... Lees verder