Akkoord Provincie en Aannemers over meerkosten Ring Zuid Groningen

Op 6 juli 2020 werd bekend dat er een akkoord is bereikt tussen de Aannemer en de Provincie over de meerkosten Ring Zuid Groningen. Vanuit de gezamenlijke opdrachtgever Aanpak Ring Zuid (ARZ) en opdrachtnemer CHP werd in augustus 2018 een werkgroep van deskundigen ingericht (Taskforce Financiën) onder leiding van professor Hertogh, die ook de onderhandelingen begeleidde.

De minister heeft 6 juli jl. aan de tweede kamer gerapporteerd dat er in grote hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over een financiële oplossing voor afronding van het project, inclusief de daarbij horende voorwaarden, in lijn met het advies van de Taskforce Financiën. De minister geeft hierbij aan zeer erkentelijk te zijn over het uitgevoerde werk.

Meer over dit onderwerp is onder andere te lezen in het artikel van CoBouw, waar ook een verwijzing is opgenomen naar de brief aan de tweede kamer: Ring Zuid Groningen Artikel.