Afsluitende fase De Centrale As

De Centrale As is een project dat de aanleg van een dubbelbaans autoweg van Dokkum naar Nijega inclusief gebiedsontwikkeling betreft.

Opgave gebiedsontwikkeling

Op 7 oktober is de weg feestelijk in gebruik genomen. De aandacht van de projectorganisatie gaat nu uit naar de gebiedsontwikkeling opgave.

De provincie Fryslân heeft behoefte aan een plan van aanpak om de projectorganisatie van De Centrale As mee te laten ontwikkelen met dit afsluitende project. Mirjam Cauvern en Elizabet de Graaf zullen het plan opstellen.

Gewenste projectorganisatie

In het plan van aanpak komen onder andere de scope van de gebiedsontwikkeling, opbouw van de projectorganisatie, een beschrijving van de overlegstructuur en werkprocessen en een beschrijving van de benodigde capaciteit en de gewenste ambtelijke en bestuurlijke ophanging van het project aan de orde. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de transitie die nodig is om van de huidige naar de gewenste projectorganisatie te ontwikkelen.