Adaptief deltamanagement

Het Deltaprogramma werkt in Nederland aan het verbeteren van de hoogwaterbescherming en zoetwatervoorziening. Er zijn verschillende strategieën voorgesteld om waterveiligheid en zoetwatervoorziening de komende eeuw te waarborgen.

Doelmatig

Het streven is dat strategieën hun doelmatigheid behouden onder verschillende toekomstscenario’s. Ze moeten bijgesteld kunnen worden als omstandigheden veranderen of als er nieuwe inzichten ontstaan. Bij het ontwikkelen van deze strategieën is de werkwijze van adaptief deltamanagement gehanteerd. Hierbij worden lange termijn ontwikkelingen geprojecteerd in de afweging over korte termijn beslissingen.

Jeroen Rijke heeft in opdracht van de staf Deltacommissaris de ontstaansgeschiedenis en de toepassing van adaptief deltamanagement (ADM) in het Delta Programma geëvalueerd.

Zorgvuldig

Uit de bevindingen blijkt dat de toepassing van de ADM-werkwijze heeft geleid tot zorgvuldig gekozen combinaties van maatregelen die kunnen worden versneld of vertraagd naar gelang de omstandigheden. Ondanks de methodologische en organisatorische uitdagingen omtrent de toepassing van ADM, geeft het Deltaprogramma hiermee een voorbeeld af van hoe op rationele wijze met onzekerheid omgegaan kan worden.

Foto: Joop van Houdt

Jeroen – links

  • Jeroen Rijke

    Specialist Watermanagement
    Jeroen Rijke
    Dr. ir. Jeroen Rijke ondersteunt organisaties in de planvorming en realisatie van duurzame infrastructuur, met name in de water sector. Hij wordt gedreven door... Lees verder