Markten

Een efficiënte infrastructuur is essentieel voor de Nederlandse welvaart. Hetzelfde geldt voor energie want zonder energie staat alles stil. Klimaatverandering en druk op de schaarse ruimte vragen een andere kijk op waterbeheer. Daarnaast moeten activiteiten in de ondergrondse ruimte beter op... Lees verder

Projecten

Onze werkzaamheden lopen uiteen van het begeleiden van een aanbesteding voor een infrastructureel project, het oprichten van energy service companies (ESCo’s), het begeleiden van een fusie in de bouwsector, het onderzoeken van kostenstijgingen binnen een waterproject, het zoeken van businesscases... Lees verder

Contact

Geïnteresseerd in alle mogelijkheden van Triple Bridge? Neem contact op. Lees verder

Projectreferenties

  • 15 mei 2017

    Organisatieadvies De Werkvennootschap

    Er zijn grote mobiliteitsproblemen in Vlaanderen, onder andere rond Brussel en in Vlaams Brabant. Mede daarom heeft de Vlaamse regering besloten dat alle grote mobiliteitsprojecten via één organisatie gecoördineerd moeten gaan worden. Begin 2017... Lees verder

Nieuws