Triple Bridge is een kennis- en netwerkorganisatie gericht op het onderzoeken en oplossen van complexe vraagstukken over infrastructuur, duurzame energie en water & ondergrond.

Markten

Een efficiënte infrastructuur is essentieel voor de Nederlandse welvaart. Hetzelfde geldt voor energie want zonder energie staat alles stil. Klimaatverandering en druk op de schaarse ruimte vragen een andere kijk op waterbeheer. Daarnaast moeten activiteiten in de ondergrondse ruimte beter op... Lees verder

Projecten

Onze werkzaamheden lopen uiteen van het begeleiden van een aanbesteding voor een infrastructureel project, het oprichten van energy service companies (ESCo’s), het begeleiden van een fusie in de bouwsector, het onderzoeken van kostenstijgingen binnen een waterproject, het zoeken van businesscases... Lees verder

Mensen

Onze organisatie bestaat uit een vaste kern van medewerkers met daaromheen een schil van professionals. Samen bestrijken zij de breedte van de markt. Iedereen heeft een specialisme maar kan zich ook goed verplaatsen in andere disciplines. Dit zijn onze mensen: Lees verder

Projectreferenties

 • 28 oktober 2016

  Afsluitende fase De Centrale As

  foto Hoge Noorden/Jacob van Essen
foto dd 07-10-2016
Opening sintrale as, Centrale as, door gedeputeerde Sietske Poepje van de provincie Fryslân.
  De Centrale As is een project dat de aanleg van een dubbelbaans autoweg van Dokkum naar Nijega inclusief gebiedsontwikkeling betreft. Opgave gebiedsontwikkeling Op 7 oktober is de weg feestelijk in gebruik genomen. De aandacht... Lees verder

Nieuws

 • 05 september 2016

  Vervanging infrastructuur

  foto-marcel-gastredacteur-6
  Marcel Hertogh is gasthoofdredacteur van de nieuwsbrief ‘Vervanging Infrastructuur’ van Verkeerskunde. Marcel: “De vervangingsopgave kent vele gezichten. Veel wegen en kunstwerken komen de komende decennia tegen het einde van hun levensduur. Het is een... Lees verder