Triple Bridge is een kennis- en netwerkorganisatie gericht op het onderzoeken en oplossen van complexe vraagstukken over infrastructuur, duurzame energie en water & ondergrond.

Markten

Een efficiënte infrastructuur is essentieel voor de Nederlandse welvaart. Hetzelfde geldt voor energie want zonder energie staat alles stil. Klimaatverandering en druk op de schaarse ruimte vragen een andere kijk op waterbeheer. Daarnaast moeten activiteiten in de ondergrondse ruimte beter op... Lees verder

Projecten

Onze werkzaamheden lopen uiteen van het begeleiden van een aanbesteding voor een infrastructureel project, het oprichten van energy service companies (ESCo’s), het begeleiden van een fusie in de bouwsector, het onderzoeken van kostenstijgingen binnen een waterproject, het zoeken van businesscases... Lees verder

Mensen

Onze organisatie bestaat uit een vaste kern van medewerkers met daaromheen een schil van professionals. Samen bestrijken zij de breedte van de markt. Iedereen heeft een specialisme maar kan zich ook goed verplaatsen in andere disciplines. Dit zijn onze mensen: Lees verder

Projectreferenties

  • 13 maart 2017

    Waarde van ondergronds bouwen

    De ondergrond kan een belangrijke bijdrage leveren aan een leefbaarder Nederland. In druk stedelijk gebied bijvoorbeeld is er bovengronds vaak te weinig ruimte om projecten in te passen. Daar kan ondergronds bouwen uitkomst bieden. Ondergronds... Lees verder

Nieuws

  • 06 februari 2017

    Vergrijzing infrastructuur

    Bruggen, viaducten en sluizen verouderen, zowel technisch, wanneer ze aan het eind van hun levensduur raken; als economisch, wanneer de onderhoudskosten te hoog worden, en tot slot functioneel, wanneer ze zwaarder belast worden dan... Lees verder